Čarobni  kukac koji na svijet dolazi kao gusjenica i kroz proces koji nazivamo metamorfoza postaje leptir.

Leptiri su kukci i čije se tijelo sastoji od tri para nogu, dva para krila i jednog para ticala. U životnom ciklusu jednog leptira postoje četiri razvojne faze:

– leptir polaže jajašca na list biljke

– iz jajašca izlazi ličinka koju nazivamo gusjenica

– kad gusjenica naraste njena se koža stvrdne u oklop koji nazivamo čahura

– iz čahure nakon otprilike dva tjedna mirovanja izlazi leptir

Proteklih dana djeca iz Crvene skupine bavila su se aktivnostima na temu gusjenice i leptira. Razgovarala su o gusjenicama i preobrazbi u leptira, gledala kratke edukativne video zapise o životnom ciklusu leptira i igrala su se raznim stolno – manipulativnim igrama na temu. Od likovnih aktivnosti lijepila su i bojala gusjenice, izrađivala leptira od ubrusa i kolaž papira velikih dimenzija . Slušala su i gledala dramatizaciju štapnim lutkama o gusjenici i leptiru, priču „Jako gladna gusjenica“ te  priču o prijateljstvu Gusjenica i leptir . Također, djeca su kroz tjelovježbu igrala imitativne igre leptira na livadi, simboličku igra s leptirima velikih dimenzija, a pjevala su i plesala na pjesmicu „Leptiriću , šareniću“. Vježbe grafomotorike su isto bile vezane uz temu leptira.

1623324173974

1623324173968

Collage 20210607 174219

Collage 20210607 174349

Collage 20210607 174427

O nama

Dječji vrtić Zraka sunca započeo je s radom 1995. godine u Križevcima. Ima 4 mješovite vrtićke skupine i jednu jasličku skupinu.