Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu održan je stručni skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Učiteljskog fakulteta, EDU iz Rima i Dječjeg vrtića Zraka sunca.

Tema skupa je "Odgoj i obrazovanje, inkluzija i solidarnost: područja, prakse i perspektive".

O nama

Dječji vrtić Zraka sunca započeo je s radom 1995. godine u Križevcima. Ima 4 mješovite vrtićke skupine i jednu jasličku skupinu.